PIEDALIES OLAINES NOVADA ČEMPIONĀTS GALDA TENISĀ!

25.08.2021

Jau 4. septembrī Olaines slidotavā norisināsies novada čempionāts galda tenisā! Sacensībās drīkst piedalīties Olaines novada galda tenisa spēlētāji un viesspēlētāji (sportisti, kuri nav deklarēti Olaines novadā). Vai TU jau esi gatavs?

 

Sacensību mērķis ir popularizēt galda tenisu Olaines novada iedzīvotāju vidū, veicināt novada galda tenisa spēlētāju meistarību un izaugsmi, kā arī noskaidrot labākos Olaines novada galda tenisa spēlētājus dažādās vecuma grupās.

LAIKS UN VIETA
Sacensības norisināsies 4.septembrī 2021.gadā, Olaines slidotavā, Kūdras ielā 5.
- Sacensību sākums - plkst. 12:00, reģistrēšanās sacensībām sākot no plkst. 11:15.


DALĪBNIEKI
Sacensībās drīkst piedalīties Olaines novada galda tenisa spēlētāji un viesspēlētāji (sportisti, kuri nav deklarēti Olaines novadā).


PIETEIKUMI
Dalībnieku pieteikumi jāiesniedz galvenajam tiesnesim no plkst.10:15 – 11:45, sacensību norises vietā.
- Katrs dalībnieks pats atbild par savu veselības stāvokli.


IZDEVUMI
Izdevumus, kas saistīti ar sacensību organizēšanu sedz Olaines Sporta centrs, pārējos izdevumus sedz paši dalībnieki.


VADĪBA
Sacensības organizē un vada galda tenisa klubs “A-73 Olaine” sadarbībā ar Olaines Sporta centru.
- Sacensību galvenais tiesnesis Andrejs Šlikovs Tel. 29352398.


AR PILNU SACENSĪBU NOLIKUMU AICINĀM IEPAZĪTIES ŠEIT - NOLIKUMS.Informējam:
Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde ( fotografēšana un filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.
Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2, Olaine.
Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv
Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.
Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines domes vēstis"  un interneta portālā - www.olaine.lvwww.olainessports.lv, sociālajā tīklā Facebook pašvaldības un Olaines Sporta centra kontā, kā arī Olaines Sporta  centra Instagram kontā.
 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)