EPIDEMIOLOĢISKĀS DROŠĪBAS PASĀKUMI OLAINES NOVADA SPORTA OBJEKTOS COVID-19 INFEKCIJAS IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAI

28.09.2020

Olaines Sporta centrs nodarbību organizēšanā ievēro Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” (turpmāk – MK noteikumi Nr. 360) prasības (https://likumi.lv/ta/id/315304-epidemiologiskas-drosibas-pasakumicovid-19-infekcijas-izplatibas-ierobezosanai).

      1.Sporta objektā nedrīkst atrasties personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes.

       2.Apmeklējot sporta objektus, jāievēro divu metru distancēšanās no pērējiem apmeklētājiem, izņemot:

       - personas, kas dzīvo vienā mājsaimniecībā;
       - vecāks un viņa nepilngadīgie bērni, ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā;
       - sporta objektu darbinieki, kuri minētās prasības nevar ievērot darba vai dienesta pienākumu dēļ;
    - sportisti, sporta speciālisti un sportistus apkalpojošie sporta darbinieki sporta treniņu (nodarbību) un sporta pasākumu laikā. Minētais  izņēmums  ir attiecināms uz jebkura veida nodarbošanos ar sportu (tai skaitā amatieru sportu un fiziskām aktivitātēm veselības saglabāšanai un uzlabošanai);
       - ne vairāk kā divas personas.

        3. Organizētas grupu sporta nodarbības notiek, ievērojot šādus noteikumus:

   - sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 30 personas. Ja to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas kapacitāte, vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs, nodrošinot, ka grupas savstarpēji nesatiekas;
      - vienai personai tiek nodrošināti ne mazāk kā 4 m2 no sporta treniņa (nodarbības) norises vietas platības.

        4. Treniņu grupu vadītāji (treneri) nodrošina nodarbību dalībnieku savlaicīgu uzskaiti.

        5. Apmeklētāju skaita ierobežojumi sporta objektu telpās:

            Olaines Sporta nams, Zemgales iela 33A, Olaine -

 • Lielā zāle – 30 cilvēki;
 • Boksa zāle – 25 cilvēki;
 • Foajē – 18 cilvēki.

  Olaines peldbaseins, Stadiona iela 2, Olaine - 
   
 • Peldbaseins – 30 cilvēki;
 • Vingrošanas zāle – 30 cilvēki.

  Jaunolaines Sporta nams, Meža iela 2B, Jaunolaine
   
 • Lielā zāle – 30 cilvēki;
 • Cīņas zāle – 30 cilvēki;
 • Mazā zāle – 23 cilvēki.

       6. Par šo noteikumu ievērošanu atbildīgi ir sporta objektu darbinieki un sporta nodarbību vadītāji vai treneri.

 

 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)