1441_dsc_2603.jpg
25.05.2019.

 

 

 

NOLIKUMS

LAIKS UN VIETA

 • Skrējiens notiks sestdienā, 2019.gada 25.maijā, Olaines parkā starp Veselības un Zemgales ielu.

SACENSĪBU VADĪBA

 • Sacensības organizē Olaines Sporta centrs sadarbībā SIA IF SPORTS un SIA TReGA
 • Sacensības vada organizatoru apstiprināta tiesnešu kolēģija.

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

9:00 -11:45

Starts bērnu distancēm

11:00 – 11:45

Starts 16 km distancei

12:00

Starts 10 km distancei

12:15

Starts 5 km distancei

12:25

Starts 5km nūjošanas distancei

12:25

Apbalvošana

~ 14:00 (tiks precizēts, atk.no dalībn.skaita)

*Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

 *Starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem

DISTANCES

Distance, km

Apļu skaits

5km = ~5 km

1 aplis

10km = ~10 km

1 aplis

16 km = ~16 km

1 aplis

bērnu distance

atbilstoši katras vecuma grupas iespējām (300m– 600m – 800m)

5km = ~5km nūjošana

1aplis

*Katrai distancei ir savs aplis. Visiem 3 distances apļiem ir kopējs sākums un beigas.

 

VĒRTĒŠANA

5km nūjošana

Sievietes

Vīrieši

SN

sievietes

VN

vīrieši

       

5 km

Sievietes

Vīrieši

5kmS-1

2007.dzimšanas gads un jaunākas

5kmV-1

2007.dzimšanas gads un jaunākas

5kmS-2

2005. – 2006. dzimšanas gads

5kmV-2

2005. – 2006. dzimšanas gads

5kmS-3

2003. – 2004. dzimšanas gads

5kmV-3

2003. – 2004. dzimšanas gads

5kmS-4

2002.-1990. dzimšanas gads

5kmV-4

2002.-1990. dzimšanas gads

5kmS-5

1989. – 1980. dzimšanas gads

5kmV-5

1989. – 1980. dzimšanas gads

5kmS-6

1979.-1970. dzimšanas gads

5kmV-6

1979.-1970. dzimšanas gads

5kmS-7

1969. dzimšanas gads un vecākas

5kmV-7

1969. dzimšanas gads un vecākas

10 km

Sievietes

Vīrieši

10kmS-1

 

2000.dzimšanas gads un jaunākas

10kmV-1

2000.dzimšanas gads un jaunāki

10kmS-2

 

1990. – 1999. dzimšanas gads

10kmV-2

1990. – 1999. dzimšanas gads

10kmS-3

 

1989. – 1980. dzimšanas gads

10kmV-3

1989. – 1980. dzimšanas gads

10kmS-4

 

1979. – 1970. dzimšanas gads

10kmV-4

1979. – 1970. dzimšanas gads

10kmS-5

1969. dzimšanas gads un vecākas

10kmV-5

1969. dzimšanas gads un vecāki

16 km

Sievietes

Vīrieši

16kmS-1

 

1990.dzimšanas gads un jaunākas

16kmV-1

1990.dzimšanas gads un jaunāki

n16kmS-2

 

1989.-1980. dzimšanas gads

16kmV-2

1989.-1980. dzimšanas gads

16kmS-3

 

1979.-1970. dzimšanas gads

16kmV-3

1979.-1970. dzimšanas gads

16kmS-4

1969.dzimšanas gads un vecākas

16kmV-4

1969.dzimšanas gads un vecāki

Bērnu distance

Meitenes

Puiši

300mS

 

2013.dzimšanas gads un jaunākas

300mV

2013.dzimšanas gads un jaunāki

600mS

 

2011. – 2012. dzimšanas gads

600mV

2011. – 2012. dzimšanas gads

800mS

2009. – 2010. dzimšanas gads

800mV

2009. – 2010. dzimšanas gads

NORISE

 • Sacensības notiek marķētās trasēs. Marķējums - zaļi, dzelteni un sarkani krāsu aplīši uz kokiem un īpašie brīdinājumi, trases cilvēki uz nozīmīgiem pagriezieniem.
 • Nozīmīgās ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības policijas darbinieki.
 • Trasē darbosies ūdens pasniegšanas vietas.
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
 • Laika kontrole tiek organizēta startā un finišā. Čipa nodošana finiša tiesnešiem ir OBLIGĀTA. Gadījumā, ja čips netiek nodots tiesnešiem jebkādu iemeslu dēļ (aizmirsts, pazaudēts utml.) atbild dalībnieks, sedzot čipa vērtību.

NOTEIKUMI

 • Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
 • Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
 • Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
 • Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
 • Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
 • Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
 • Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam!

APBALVOŠANA

Individuālais vērtējums:

 • 1. – 3. vietu ieguvēji vecuma grupās tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem un atbalstītāju sarūpētām balvām.
 • Katrs dalībnieks saņems piemiņas medaļu, ūdeni no pasākuma organizētājiem.

Absolūtā vērtējumā:

 • 1.-3.vietas uzvarētāji katrā skrējiena distancē (5km, 10km, 16km), atsevišķi sievietes un vīrieši, tiks apbalvoti ar naudas balvām.

1.VIETA

2.VIETA

3.VIETA

50

25

10

BALVU IZLOZE

 • 5km, 10km un 16km dalībniekiem ir iespēja piedalīties dažādu sponsoru balvu un pulsometra izlozē, ko nodrošinās SIA "Agrosēta".
 • Lai piedalītos balvu izlozē, dalībniekam loterijas kastē ir jāiemet savs kupons (tiks pievieots dalībnieka starta aploksnē).
 • Balvu izloze norisināsies apbalvošanas ceremonijas laikā.
 • Balvu saņems dalībnieki, kas būs ieradušies uz apbalvošanas ceremoniju.

DALĪBAS MAKSA

BEZ MAKSAS

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas sistēmas.

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

Olaines Sporta centrs neprognozējamu apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.olainessports.lv, kā arī izsūtot e-pastu datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu sports@olaine.lv, vai zvanot 26658689.

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 26658689.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

FOTO UN VIDEO

Piedaloties sacensībās, dalībnieks automātiski piekrīt, ka fotogrāfijas un video materiāli var tikt publicēti dažādos sociālajos tīklos, mājaslapās, citos publiski pieejamos resursos un izmantoti reklāmas materiālos.

 

Atbrauc un piedalies!

 

Informējam:

Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde ( fotografēšana un filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2, Olaine.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpda.lv.

Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.

Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines domes vēstis"  un interneta portālā - www.olaine.lv, www.olainessports.lv, sociālajā tīklā Facebook pašvaldības un Olaines Sporta centra kontā, kā arī Olaines Sporta  centra Instagram kontā.

 

 

 

 

1452_olaines_rogainings_afisa_a4.jpg
24.04.2019.

Šis jau būs trešais gads pēc kārtas, kad Olainē norisināsies rogainings. Divus gadus tas norisinājās šosejas rietumos, bet šogad mēs pārcelsimies uz otru šosejas krastu un dalībniekiem piedāvāsim pavisam jaunu karti - ar jauniem apvidiem, kontrolpunktu vietām un jaunām stratēģijām. 

Aizraujošās un interesantās sacensības norisināsies 11.maijā. Starts pie Jaunolaines Sporta nama (Meža iela 2b). Olaines Sporta centrs aicina piedalīties, pārbaudīt savus spēkus, izvēlēties piemērotu distanci un doties piedzīvojumā kopā ar saviem draugiem, kolēģiem vai ģimeni.

1451_oa_plakats_a401.jpg
24.04.2019.

Maija mēneša izskaņa nav iedomājama bez iemīļotajām krosa skriešanas sacensībām "Olaines Apļi 2019", kas šogad norisināsies 25.maijā Olaines novada svētku ietvaros. 

Olaines Sporta centrs aicina pieteikties un piedalīties visus skriešanas mīļotājus, entuziastus, profesionāļus un visus tos, kas tikai sāk aizrauties ar skriešanu - jau tagad!

1479_afisa_teniss_pavasaris_2019.jpg
24.04.2019.

Aicinām piedalīties visus tenisa spēles cienītājus uz ikgadējos pavasara tenisa kausa izcīņu "Pavasaris 2019". Turnīrs norsināsies no 4.-5.maijam, Olaines tenisa kortā - Zeiferta ielā 4 (Olaines stadions).

 

1472_sacensibu_plakats_27_aprilis_2019.jpg
23.04.2019.

27.aprīlī norisināsies pirmās Olaines novada atklātās meistarsacīkstes brīvajā cīņā 2019. Sacensības organizē Biedrība “Lauras Skujiņas cīņas sporta klubs” sadarbībā ar Olaines Sporta centru”.

Sacensības norisināsies Jaunolaines sporta namā, plkst. 11.15. Aicinām nākt atbalstīt sportistus.

1478_dsc_3947.jpg
23.04.2019.

Ir noslēdzies Lieldienu Olaine Cup 2019 kārtējais turnīra posms, kas noritēja no 20. līdz 21. aprīlim. Sacensības notika U-11 vecuma grupas zēniem.

1477_1.jpg
17.04.2019.

Tērvetes novada sporta hallē 6. un 7.aprīlī notika Latvijas klubu komandu čempionāts badmintonā. Sacensībās startēja arī Olaines novada sportisti, kopā 24 komandas un 171 spēlētājs. Čempionātā piedalījās arī trīs ārvalstu spēlētāji - divi no Vācijas un viens no Indijas.

1476_ilgvars1.jpg
17.04.2019.

Latvijas skolu šaha olimpiādes Zemgales finālā 16. aprīlī no Olaines Sporta centra piedalījās abi brāļi Līckrastiņi, kas mācās Aizupes pamatskolā, bet šahā trenēties brauc uz Olaini. Ilgvaram pirms gada starts olimpiādē bija pirmās nopietnās sacensības, kurās tika izpildīta IV sporta klase, nu jau izcīnīta II vieta savā grupā un tiesības piedalīties Latvijas finālā.

1473_attachment2.jpg
08.04.2019.

6.aprīlī norisinājās “2019. gada Madonas Novada Degumnieku čempionāts klasiskajā spiešanā guļus - Latvijas kausa VI posms”. Olaines novadu pārstāvēja Deniss Trusle un Jānis Rimša. Sacensības norisinājās pēc IPF noteikumiem.  Abi sportisti savās vecuma un svara kategorijās izcīnīja pirmās vietas. Deniss Trusle kopvērtējumā ieguva 3.vietu.  Jānim Rimšam šīs bija pirmās sacensības.

Olaines Sporta centra kolektīvs sveic sportistus ar panākumiem!

1471_1__titulbilde.jpg
08.04.2019.

Latvijā pērn iesākās lieliska iniciatīva - Latvijas skolu Šaha olimpiāde, kas šogad startē jau otro reizi. Tā ir īsts atradums visiem, kuriem šahs nav pašsaprotama ikdiena, tātad – provincēm, mazajām skolām, mazajiem pulciņiem, kas strādā ne tik daudz uz to, lai mērķtiecīgi izauklētu Latvijas mēroga šaha zvaigznes, bet gan lai dotu iespēju daudziem "parastiem" bērniem kaut nedaudz iegremdēties šaha pasaulē. Olaines Sporta centra jaunajiem šahistiem gan sacensības un nopietns treniņu darbs ir ierasta un pašsaprotama lieta, kas noteikti arī palīdzēja no Vidzemes fināla atgriezties ar astoņām (!) medaļām no divpadsmit, ko ar savu sastāvu varējām iegūt! Par čempioniem savās grupās kļuva Daniils Aleksejevs, Kristiāna Liepa, Dāvids Lukaševics, par vicečempioniem – Daniils Dolganovs, Marija Vaičuka un Elizabete Kokina, bet trešās vietas Vidzemē izcīnīja Rihards Atvars un Nikola Daniela Liepiņa.

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)