1441_dsc_2603.jpg
25.05.2019.

 

 

 

NOLIKUMS

LAIKS UN VIETA

 • Skrējiens notiks sestdienā, 2019.gada 25.maijā, Olaines parkā starp Veselības un Zemgales ielu.

SACENSĪBU VADĪBA

 • Sacensības organizē Olaines Sporta centrs sadarbībā SIA IF SPORTS un SIA TReGA
 • Sacensības vada organizatoru apstiprināta tiesnešu kolēģija.

SACENSĪBU PROGRAMMA

Norise

Laiks/ plkst.

Dalībnieku ierašanās, reģistrācija, distances apskate un iesildīšanās

9:00 -11:45

Starts bērnu distancēm

11:00 – 11:45

Starts 16 km distancei

12:00

Starts 10 km distancei

12:15

Starts 5 km distancei

12:25

Starts 5km nūjošanas distancei

12:25

Apbalvošana

~ 14:00 (tiks precizēts, atk.no dalībn.skaita)

*Starta koridoros jāstājas atbilstoši numuriem un tiesnešu norādījumiem.

 *Starta laiki var tikt nedaudz mainīti, atkarībā no dalībnieku skaita un laika apstākļiem

DISTANCES

Distance, km

Apļu skaits

5km = ~5 km

1 aplis

10km = ~10 km

1 aplis

16 km = ~16 km

1 aplis

bērnu distance

atbilstoši katras vecuma grupas iespējām (300m– 600m – 800m)

5km = ~5km nūjošana

1aplis

*Katrai distancei ir savs aplis. Visiem 3 distances apļiem ir kopējs sākums un beigas.

 

VĒRTĒŠANA

5km nūjošana

Sievietes

Vīrieši

SN

sievietes

VN

vīrieši

       

5 km

Sievietes

Vīrieši

5kmS-1

2007.dzimšanas gads un jaunākas

5kmV-1

2007.dzimšanas gads un jaunākas

5kmS-2

2005. – 2006. dzimšanas gads

5kmV-2

2005. – 2006. dzimšanas gads

5kmS-3

2003. – 2004. dzimšanas gads

5kmV-3

2003. – 2004. dzimšanas gads

5kmS-4

2002.-1990. dzimšanas gads

5kmV-4

2002.-1990. dzimšanas gads

5kmS-5

1989. – 1980. dzimšanas gads

5kmV-5

1989. – 1980. dzimšanas gads

5kmS-6

1979.-1970. dzimšanas gads

5kmV-6

1979.-1970. dzimšanas gads

5kmS-7

1969. dzimšanas gads un vecākas

5kmV-7

1969. dzimšanas gads un vecākas

10 km

Sievietes

Vīrieši

10kmS-1

 

2000.dzimšanas gads un jaunākas

10kmV-1

2000.dzimšanas gads un jaunāki

10kmS-2

 

1990. – 1999. dzimšanas gads

10kmV-2

1990. – 1999. dzimšanas gads

10kmS-3

 

1989. – 1980. dzimšanas gads

10kmV-3

1989. – 1980. dzimšanas gads

10kmS-4

 

1979. – 1970. dzimšanas gads

10kmV-4

1979. – 1970. dzimšanas gads

10kmS-5

1969. dzimšanas gads un vecākas

10kmV-5

1969. dzimšanas gads un vecāki

16 km

Sievietes

Vīrieši

16kmS-1

 

1990.dzimšanas gads un jaunākas

16kmV-1

1990.dzimšanas gads un jaunāki

n16kmS-2

 

1989.-1980. dzimšanas gads

16kmV-2

1989.-1980. dzimšanas gads

16kmS-3

 

1979.-1970. dzimšanas gads

16kmV-3

1979.-1970. dzimšanas gads

16kmS-4

1969.dzimšanas gads un vecākas

16kmV-4

1969.dzimšanas gads un vecāki

Bērnu distance

Meitenes

Puiši

300mS

 

2013.dzimšanas gads un jaunākas

300mV

2013.dzimšanas gads un jaunāki

600mS

 

2011. – 2012. dzimšanas gads

600mV

2011. – 2012. dzimšanas gads

800mS

2009. – 2010. dzimšanas gads

800mV

2009. – 2010. dzimšanas gads

NORISE

 • Sacensības notiek marķētās trasēs. Marķējums - zaļi, dzelteni un sarkani krāsu aplīši uz kokiem un īpašie brīdinājumi, trases cilvēki uz nozīmīgiem pagriezieniem.
 • Nozīmīgās ceļu šķērsošanas vietās dežūrēs Pašvaldības policijas darbinieki.
 • Trasē darbosies ūdens pasniegšanas vietas.
 • Dalībnieka izstāšanās gadījumā sacensību organizatori nenodrošina dalībnieka nokļūšanu līdz finišam. Veselības problēmu gadījumā jāizmanto tiesnešu un citu sacensību dalībnieku palīdzība, lai tālāk risinātu radušos problēmu un sazinātos ar sacensību organizatoriem.
 • Laika kontrole tiek organizēta startā un finišā. Čipa nodošana finiša tiesnešiem ir OBLIGĀTA. Gadījumā, ja čips netiek nodots tiesnešiem jebkādu iemeslu dēļ (aizmirsts, pazaudēts utml.) atbild dalībnieks, sedzot čipa vērtību.

NOTEIKUMI

 • Dalībniekiem lūdzam nepiesārņot dabu trases teritorijā un ar cieņu izturēties pret apkārtējo vidi.
 • Sacensības notiek pie daļēji ierobežotas transporta kustības.
 • Visiem sacensību dalībniekiem obligāti jāievēro ceļu satiksmes drošības noteikumi!
 • Dalībniekiem jāņem vērā, ka transporta līdzekļi var izbraukt uz ceļa no mājām, tīrumiem, pļavām un meža ceļiem.
 • Dalībniekiem ir jābūt īpaši uzmanīgiem šķērsojot autoceļus!
 • Organizatori nav atbildīgi par iespējamām sadursmēm un ceļu satiksmes negadījumiem sacensību laikā.
 • Ja kādam no dalībniekiem distancē gadījusies neparedzēta problēma, blakus skrienošo dalībnieku pienākums ir palīdzēt cietušajam!

APBALVOŠANA

Individuālais vērtējums:

 • 1. – 3. vietu ieguvēji vecuma grupās tiek apbalvoti ar medaļām un diplomiem un atbalstītāju sarūpētām balvām.
 • Katrs dalībnieks saņems piemiņas medaļu, ūdeni no pasākuma organizētājiem.

Absolūtā vērtējumā:

 • 1.-3.vietas uzvarētāji katrā skrējiena distancē (5km, 10km, 16km), atsevišķi sievietes un vīrieši, tiks apbalvoti ar naudas balvām.

1.VIETA

2.VIETA

3.VIETA

50

25

10

BALVU IZLOZE

 • 5km, 10km un 16km dalībniekiem ir iespēja piedalīties dažādu sponsoru balvu un pulsometra izlozē, ko nodrošinās SIA "Agrosēta".
 • Lai piedalītos balvu izlozē, dalībniekam loterijas kastē ir jāiemet savs kupons (tiks pievieots dalībnieka starta aploksnē).
 • Balvu izloze norisināsies apbalvošanas ceremonijas laikā.
 • Balvu saņems dalībnieki, kas būs ieradušies uz apbalvošanas ceremoniju.

DALĪBAS MAKSA

BEZ MAKSAS

Lūgums laicīgi pieteikties sacensībām, lai kvalitatīvi sagatavotu laika mērīšanas sistēmas.

PIETEIKŠANĀS SACENSĪBĀM

SACENSĪBU ATCELŠANA / PĀRCELŠANA

Olaines Sporta centrs neprognozējamu apstākļu dēļ var atcelt vai pārcelt sacensības, par to paziņojot mājas lapā www.olainessports.lv, kā arī izsūtot e-pastu datu bāzē pieejamajiem sportistiem. Informācija iegūstama sūtot jautājumus uz e-pastu sports@olaine.lv, vai zvanot 26658689.

DROŠĪBA

Katrs sacensību dalībnieks, reģistrējoties sacensībām internetā vai sacensību dienā, ar savu parakstu apliecina, ka uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību distances veikšanai. Dalībniekiem, kas jaunāki par 18 gadiem, jābūt līdzi atbildīgai personai, kas paraksta anketu. Sacensību organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām traumām sacensību laikā.

IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa tālruni 26658689.

Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.

PROTESTI

Pretenzijas tiek pieņemtas iemaksājot 20,- EUR. Pamatotas pretenzijas gadījumā nauda tiek atgriezta.

FOTO UN VIDEO

Piedaloties sacensībās, dalībnieks automātiski piekrīt, ka fotogrāfijas un video materiāli var tikt publicēti dažādos sociālajos tīklos, mājaslapās, citos publiski pieejamos resursos un izmantoti reklāmas materiālos.

 

Atbrauc un piedalies!

 

Informējam:

Pasākuma laikā notiks Personas datu apstrāde ( fotografēšana un filmēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā.

Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2, Olaine.

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: info@fpda.lv.

Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.

Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā izdevumā "Olaines domes vēstis"  un interneta portālā - www.olaine.lv, www.olainessports.lv, sociālajā tīklā Facebook pašvaldības un Olaines Sporta centra kontā, kā arī Olaines Sporta  centra Instagram kontā.

 

 

 

 

1451_oa_plakats_a401.jpg
25.05.2019.

Maija mēneša izskaņa nav iedomājama bez iemīļotajām krosa skriešanas sacensībām "Olaines Apļi 2019", kas šogad norisināsies 25.maijā Olaines novada svētku ietvaros. 

Olaines Sporta centrs aicina pieteikties un piedalīties visus skriešanas mīļotājus, entuziastus, profesionāļus un visus tos, kas tikai sāk aizrauties ar skriešanu - jau tagad!

1485_streetball_web.jpg
24.05.2019.

Neaizmirsti pieteikt savu komandu ikgadējam un tradicionālajam streetball turnīram "Bombball 2019", kas norisināsies 25.maijā - Olaines novada svētku ietvaros. Turnīrs norisināsies Olaines 2.vidusskolas stadionā, plkst. 11:00.

1499_a4_sat_ierobezoj01.jpg
20.05.2019.

Olaines Apļu laikā paredzēti satiksmes ierobežojumi. Aicinām iepazīties.

1491_afisa_peldesana_2019.jpg
18.05.2019.

Olaines Sporta centrs aicina visus peldēšanas entuziastus un interesentus pieteikties un startēt Olaines peldēšanas sacensībās. Sacensības norisināsies Olaines peldbaseinā, Stadiona ielā 2. 

Šī būs iespēja sacensību gaisotnē pārbaudīt savas peldētprasmes un varbūt pat uzstādīt jaunu Olaines peldbaseina peldēšanas rekordu 50m brīvā stila distancē.

1498_yyy.jpg
15.05.2019.

Aicinām uz bezmaksas izglītojošu lekciju 29.maijā plkst. 10:30 - bērnu un jauniešu sociālā atbalsta centrā "Olaks", Stacija ielā 38a. 

Lekciju vadīs zīdīšanas konsultante Sandra Lase. Lekcija notiek sarunas veidā, būs iespēja uzdot sev interesējošos jautājumus. 

Vairāk info - aktivs@olaine.lv

1497_1.jpg
15.05.2019.

No 25. aprīļa līdz 4. maijam Antālijā, Turcijā, notika V “Togiz Kumalak” pasaules čempionāts un I “Mangala” pasaules čempionāts. “Togiz Kumalak” ir kazahu intelektuālā galda spēle, bet “Mangala” ir turku intelektuālā galda spēle. Čempionātos piedalījās dalībnieki no 16 valstīm.

Latvijas izlase (seši sportisti) šajos turnīros startēja pirmo reizi. Mūsu komandas sastāvā bija četri jaunieši no Olaines novada (kā Latvijas spēcīgākie spēlētāji) un divi treneri. Visi jaunieši trenējas Olaines novada intelektuālo galda spēļu klubā “Loģika”.

1496_img_6213.jpg
14.05.2019.

Latvijas Handbola federācija (LHF) informē, ka ir sākusies pieteikšanās 1. jūnijā paredzētajam mini handbola turnīram Olainē. Pieteikšanās turnīram līdz 2019. gada 22. maijam ieskaitot, nosūtot reģistrēšanās pieteikumu elektroniski uz e-pastu elina@handball.lv.

1495_20190428_184600.jpg
13.05.2019.

28.aprīlī, Jaunolaines sporta namā norisinājās Latvijas Josui Karate čempionāts, kurā startēja 170 sportisti no septiņiem dažādiem Latvijas Josui klubiem. Olaines novadu veiksmīgi pārstāvēja arī Olaines Josui karatē klubs.

1494__e9a3682edit_5.jpg
13.05.2019.

Jūnija pēdējā sestdienā Jaunolaines stadions būs piepildīts ar dažādām sportiskām aktivitātēm- būs gan komandu, gan individuālās sacensības, gan dažādas fitnesa nodarbības, gan iespēja izmēģināt slackline, kendamas, un longbordus. Komandas aicinātas pieteikties florbola, strītbola, minifutbola un volejbola sacensībām. Paralēli notiks arī sacensības Sk8/BMX/Scooter. Pasākumā būs iespēja arī vairāk uzzināt par mobilo jaunatnes darbu Jaunolainē.

Sīkāk: ej.uz/jauniesisporto.

Sacensību nolikumi tiks publicēti līdz 1.jūnijam, bet vari pieteikt savu komandu kādā no sporta veidiem jau tagad šeit - ej.uz/pieteikumsJF

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)