FOTO ORIENTĒŠANĀS NOLIKUMS

25.06.2019

FOTO ORIENTĒŠANĀS NOLIKUMS ŠEIT 

Foto orientēšanās sacensības

Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi

1.1.      Sniegt iespēju piedalīties foto orientēšanās sacensībās un popularizēt orientēšanās sportu Olaines novada jauniešu vidū.

1.2.      Veicināt jauniešu brīvā laika pavadīšanu svaigā gaisā.

1.3.      Noskaidrot Jauniešu sporta festivāla foto orientēšanās sacensību uzvarētājus.

1.4.      Labi pavadīt laiku un aktīvi atpūsties.

 

2. Sacensību vadība

2.1.      Sacensības organizē un vada Olaines novada pašvaldība un Olaines Sporta centrs.

2.2.      Galvenā sacensību tiesnese Liene Linarte-Bokāne (26774172).

 

3. Pasākuma gaita

3.1.      Sacensību laikā notiek foto orientēšanās.

3.2.      Pasākuma ilgums ~ 3h.

 

4. Dalībnieki

4.1.      Sacensībās var piedalīties ikviens aktīva dzīvesveida cienītājs.

4.2.      Komandu veido 2 līdz 5 dalībnieki.

4.3.      Dalībniekiem, kas ir vecumā līdz 18 gadiem, pirms starta jāiesniedz organizatoriem rakstiska vecāku atļauja par dalību pasākumā (skat. 1. pielikumu).

4.4.      Organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai toksisko vielu reibumā.

4.5.      Dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams.

 

5. Sacensību vieta un laiks

5.1.      Sacensības notiks 2019.gada 29.jūnijā.

5.2.      Reģistrēšanās, starta un finiša vieta ir Jaunolaines stadions.

5.3.      Reģistrācija pasākuma dienā no plkst. 15:30.

5.3.      Starts ir atvērts no plkst.16.00 līdz 17.30 - drīkst startēt jebkurā sev tīkamā laikā, finišs tiek slēgts 19.00. Komandu reģistrācija, dalībnieku precizēšana un pieteikumu pārbaude no plkst.15.30 – 17.30

5.4.      Foto orientēšanās notiks Jaunolainē.

 

6. Foto orientēšanās kārtība

6.1.      Starts atvērts no plkst. 16.00 līdz 17.30.

6.2.      Dalībniekiem starta vietā tiek izsniegts foto materiāls, uzdevumu/atbilžu lapa un Jaunolaines karte.

6.3.      Kartē atzīmētajos punktos, komanda meklē objektus, kas redzami attēlu lapā, vai norādīto uzdevumu no uzdevumu lapas.

6.4.      Atrodot foto objektu (kartē sarkani apļi), kas redzams attēlu lapā, atbilžu lapā ieraksta atbilstošo burtu.

6.5.      Atrodot norādīto  uzdevuma vietu (kartē zaļi apļi), tas ir jāizpilda/jāatrisina un jāpieraksta atbilžu lapā.

6.6.      Komandai visu pasākuma laiku jāpārvietojas kopā un dalībniekiem jābūt vienam no otra redzamā attālumā.

6.7.      Pēc finiša laika fiksēšanas nodod tiesnešiem savu karti un uzdevuma/atbilžu lapu.

 

7. Finišs.

7.1.      Pasākumā uzvar komanda, kas savākusi lielāko punktu skaitu.

7.2.      Vienāda rezultāta gadījumā, tiks vērtēts komandu finiša kontrollaiks.

7.3.      Orientējoties pavadāmais laiks - līdz 1,5 stundām no komandas starta brīža.

7.4.      Par katru kavētu minūti tā saņem - 1 punktu.

7.5.      Maksimālais atļautais kavēšanas laiks – 15 minūtes.

7.6.      Komanda finišē pilnā sastāvā, piesakoties pie tiesneša.

7.7.      Galvenais tiesnesis visu laiku atrodas Jaunolaines stadionā un ir sazvanāms pa tel. 26774172.

 

8. Vērtēšana

8.1.      Komandas tiek sakārtotas pēc finišēšanas laika, augošā secībā.

8.2.      Komandai par katru atbildi bildi tiek piešķirts attiecīgais punktu skaits, kas norādīts kartē.

 

9. Atbildība

9.1.      Organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu.

9.2.      Neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to laicīgi informējot visas pieteiktās komandas.

 

10. Apbalvošana

10.1.    Sacensību uzvarētāju komandas tiks apbalvotas ar sponsoru sarūpētām balvām.


 

Organizatoriskie jautājumi:

Liene Linarte-Bokāne (tel.nr. 26774172).

 

Tev ir kādi jautājumi, ieteikumi vai vēlies pavēstīt ko labu? Raksti mums! :)